Logo de la coaliciˇ PSM-IV Andreu Caballero al Twitter facebook youtube Flickr Incacultura

Men˙:


RSS

RSS 2.0

Sobre la privatitzaciˇ de l'aigua: la meva intervenciˇ al ple.

No tenc per costum penjar en aquest blog les meves intervencions al ple de l'Ajuntament d'Inca. Però en aquesta ocasió, donada la transcendència del tema, he considerat oportú reproduir el que he dit avui al ple sobre el tema de la privatització de l'aigua.

PRIMERA INTERVENCIÓ

Senyor batle,

La privatització del servei de l'aigua és la pitjor decisió que pot prendre un batle d'Inca. I si avui, senyor Torres, vosté pren aquesta determinació serà recordat per això.

La privatització del servei de l'aigua és la pitjor decisió que pot prendre un batle d'Inca perquè és una decisió il·legítima, és un frau de llei, és mediambientalment insostenible, és retrògrada, és innecessària, és un malbaratament d'un recurs públic i és la usurpació d'un dret humà.

1. És una decisió il·legítima perquè vostè, senyor batle, vol privatitzar el servei de l'aigua per un període de trenta anys. I vostè no té legitimitat democràtica per fer-ho. El seu mandat com a batle finalitza l'any 2015. No pot prendre una decisió tan funesta com aquesta que comprometrà l'ajuntament d'Inca fins a l'any 2043.

2. És un frau de llei perquè el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  disposa que l’import de les taxes no pot superar, en conjunt, el cost real o previsible del servei o de l’activitat de què es tracti. I resulta que, a partir d'ara, amb el rebut de l'aigua no només
pagarem el cost del servei, també pagarem el cànon, els costos financers i els beneficis de l'empresa concessionària. Això suposarà, sense dubte, en un encariment de les tarifes de l’aigua.

Però és que també s'esdevé que l'import d'aquesta taxa que ingressarà l'Ajuntament tampoc no serà destinat a sufragar el cost del servei, perquè vostés fan comptes destinar aquest doblers a pagar les obres del Teatre Principal, la part que li pertoca a l'Ajuntament i també la part que li pertocaria al Govern i al Consell.

I encara més. D'aquests diners ingressats només es garanteix que un milió i mig es destinaran a millorar la xarxa de distribució de proveïment, sanejament i pluvials. Però resulta que unes obres que seran pagades amb els doblers dels ciutadans d'Inca i destinades a millorar unes instal·lacions de titularitat municipal seran contractades evitant les exigències de publicitat i concurrència de les administracions públiques perquè no se contractaran a través de concurs públic.

3. És mediambientalment insostenible perquè, a partir d'ara, es gestionarà el servei de l'aigua amb un criteri estrictament mercantilista. I l'empresa no pagarà l'aigua que tregui dels pous; cobrarà per l'aigua que facturi, però no pagarà per l'aigua que n'extregui. Al manco si haguessin de pagar per l'aigua que obtenen del pou procurarien anar ben alerta d'evitar qualsevol fuita.

I a major consum d'aigua, major serà el benefici empresarial. I l'aigua és un bé escàs i, molt més, a una illa. I quan arribin els períodes de sequera, que sense cap dubte se donaran al llarg dels propers 30 anys, tendrem una empresa privada gestionant els recursos hídrics amb criteris d'afany de lucre i no de sostenibilitat. Perquè bé que s'han preocupat vostés de fer números per garantir que l'empresa concessionària tengui beneficis, però no hem vist per enlloc un informe ambiental.

4. És una mesura retrògrada
perquè ara mateix, en l'àmbit internacional, tenim nombrosos exemples de remunicipalització de la gestió de l'aigua davant els evidents fracassos socials i ambientals de la privatització de l'aigua. La remunicipalizació és una tendència creixent a tot el Món: París (França), Dar es Salaam (Tanzània), Buenos Aires (Argentina), Hamilton (Canadà), i un conjunt de municipalitats de Malàsia són exemples  de cada un dels continents.

Fins i tot el Banc Mundial ha demanat als estats i les ciutats repensar les polítiques de privatització pels problemes de regulació relacionats amb les multinacionals de l’aigua, que posen de manifest els efectes negatius d’un model basat en el lucre privat.

5. És innecessària perquè l'Ajuntament d'Inca ha tancat el pressupost del 2012 amb 5,2 milions de superàvit. No tenim l'aigua al coll. No tenim cap necessita de malvendre el servei de l'aigua. Per què aquest equip de govern vol privatitzar el servei de l'aigua? I per què ho vol fer ara? Per què confessen ara que no s'han fet les inversions necessàries en el manteniment del sistema d'aigua? Per què reconeixen ara que no estan capacitats per gestionar de manera eficiet el servei d'aigua? Qui en surt beneficiat d'aquesta operació? Els ciutadans d'Inca NO, per descomptat! Idò, qui? Qui en sortirà beneficiat, senyor batle?

6. És un malbaratament d'un recurs públic perquè la immensa majoria dels pous són de titularitat municipal, comprats amb els doblers de tots els inquers, i ara els cediran a una empresa privada perquè en tregui benefici. A costa de qui? A costa de tots els inquers! Una empresa guanyarà diners per vendre'ns una aigua que és nostra.

7. És la usurpació d'un dret humà
. El 28 de juliol de 2010, l’Assemblea General  de  Nacions  Unides va declarar que el dret a l'aigua i el sanejament és un Dret Humà essencial per al ple gaudi de la vida i per al ple exercici de la resta dels Drets Humans
 
El dret humà a l’aigua i el sanejament és un dret del qual depenen altres drets, entre ells la vida, la salut, l’alimentació i la dignitat humana no només de les generacions  presents sinó de les futures, és necessari que l’aigua com a bé comú sigui gestionada, des de  l’esfera pública, amb la participació i el control de tothom.

L'aigua és un dret humà i un bé públic i ha de ser gestionada amb criteris públics. I vosté, senyor batle, vol que un dret humà de tots els inquers sigui gestionat amb criteris mercantilistes i es converteixi en un oligopoli sense competència.

L'aigua és un bé essencial, vinculat a un dret humà fonamental, que en cap cas pot convertir-se en un negoci privat.

Des de PSM-IniciativaVerds li demanam, senyor batle, que desisteixi d'aquest despropòsit. La privatització del servei de l'aigua és la pitjor decisió que pot prendre un batle d'Inca. I si avui, senyor Torres, vosté pren aquesta nefasta determinació serà recordat per això.

 

SEGONA INTERVENCIÓ

Senyor batle,

Ja li he dit en el meu primer torn de paraula que la privatització del servei de l'aigua és la pitjor decisió que pot prendre un batle d'Inca. I el regidor d'Hisenda m'ha contestat preguntes que no li he fet i no ha contestat cap de les preguntes que li he formulat. Fins i tot tenc la sensació de que no m'ha escoltat perquè jo no he xerrat d'UNICEF ni de la Fundació Qatar, jo he xerrat de l'Assemblea General de les Nacions Unides! I tampoc no he xerrat de legalitat, he xerrat de legitimitat!

Però si no volen escoltar el que li diuen els grups de l'oposició, senyor batle, doni l'oportunitat d'expressar la seva opinió als ciutadans d'Inca. Si tan convençut està que la privatització de l'aigua és una mesura beneficiosa per a Inca, faci una consulta popular sobre la necessitat de privatitzar el servei de l'aigua i deixi que siguin els ciutadans d'Inca els qui decideixin en referèndum com volen que es gestioni aquest bé essencial. Faci un exercici de democràcia, faci una consulta popular, senyor batle. Deixi que siguin els ciutadans els qui decideixin sobre l'aigua, que és nostra, de tots dels ciutadans d'Inca. I sobre un dret que és nostre, de tots dels ciutadans d'Inca.

Demani als ciutadans d'Inca si volen que algú faci negoci amb els seus drets. Els ho demani! La resposta de PSM-IniciativaVerds és NO. No volem que alguns facin un negoci a costa d'un dret que és de tots els ciutadans d'Inca.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari.

Amb suport per a Gravatars